Цялостно брандиране на супермаркет Анет

Цялостна промяна на рекламна визия на всички стъкла с перфо фолио.

  • Перно Рикар
  • печат, монтаж
  • 2020